Komunikace, prezentace

KOMPLETNÍ MEDIÁLNÍ ZASTOUPENÍ A PORADENSTVÍ

Dobrá komunikace a vztahy s médii jsou velmi důležité pro všechny organizace, ať už soukromé firmy nebo městské či státní úřady a podniky. Připravím Vám kvalitní komunikační strategii a zajistím Vaše kompletní mediální zastoupení. Díky této externí službě nemusíte vynakládat finanční prostředky na zřízení a provoz tiskového a PR oddělení. Všechnu prezentaci a efektivní komunikaci můžete nechat s důvěrou na mně a věnovat se rozvoji Vaší organizace nebo tvorbě zisku. Prostřednictvím komunikační strategie můžeme společně docílit zásadního pozitivního vnímání Vaší organizace a důležité kladné publicity, která pomáhá k prosperitě. Díky své praxi v médiích vím, jak pracují, a proto dovedu komunikaci nastavit efektivně. Pokud organizace komunikaci s médii nezvládne, může být nenávratně poškozena.

SLUŽBY TISKOVÉHO CENTRA

Zajistím pro Vás kompletní tiskový servis. Součástí služby je i příprava materiálů a náplň Vaší webové prezentace a komunikace na sociálních sítích. Jsem připraven pracovat na Vašich propagačních a prezentačních materiálech nebo zajistit vydávání pravidelných tiskovin.

NEGOCIAČNÍ DOVEDNOSTI

Vyjednávání bývá často pro mnohé nepříjemnou součástí pracovního nebo obchodního procesu. Využijte této služby a nechte negociaci na profesionálovi. Nabízím kompletní služby při jednání s protistranou v zastoupení klienta nebo se rád připojím do Vašeho vyjednávacího týmu. Předem dobře vyjednané podmínky spolupráce Vám v budoucnosti usnadní Vaše fungování a eliminují možné problémy. Dále Vás mohu zastoupit, pokud jste s protistranou uvízli na "mrtvém bodě". Třetí nezávislá strana velmi často tento problém konstruktivně dovede k řešení.

KRIZOVÁ KOMUNIKACE

Vytvořím pro Vás plán krizové komunikace přesně na míru. Moje služba "horké linky" Vám bude k dispozici 24 hodin denně. A v případě nutnosti za Vás budu veřejně komunikovat.

INTERNÍ KOMUNIKACE

Podle Vašeho zadání profesionálně vyřeším komunikaci dovnitř Vaší organizace. Díky této službě se můžete v klidu věnovat ostatním činnostem a získat i nezávislou a otevřenou zpětnou vazbu.

PRODUKCE

Kompletně zajistím produkci akce jakéhokoliv rozsahu. Členové mého spolupracujícího týmu mají dlouholeté zkušenosti s pořádáním konferenčních a vzdělávacích událostí, společenských a neformálních setkání, volebních kampaní nebo firemního teambuildingu. Spolupracuji s řadou renomovaných profesionálů.